نعمت رحیمی

در فکر قوم پَرستی نیستم. اما نکاتی را که یاد آور می‌شوم. چشم دیدها و درس‌های از پارلمان گذشته و برحال، و سیاست حاکمِ افغانی است. با وجود این سیاست قومی در جغرافیای افغانستان، باید رأی قومی بدهیم. ولی چرا؟. به این‌که چرا؟ وقتی جواب داده می‌شود، که؛ موارد ذیل را مدنظر بگیریم:

۱- فهم تقسیم قدرت به اساس قوم، در کنفرانس بن.
۲- وجود ناچیز هزاره‌ها در بدنه حکومت و حرفای کم خواندن هزاره‌ها توسط قوم حاکم. با وجود شراکت درصدی‌یی قابل ملاحظه‌ایگ هزاره در اساسنامه‌ای بن.
۳- حساب فیصدی نفوس و شعور سیاسی_اجتماعی قومی از میزان تعدد نماینده‌گان، در مجلس.
۴- کار نه‌کردن وکلای غیر هزاره برای حقوق هزاره‌ها؛ نمونه‌اش، در مسئله پروژه انکشافی توتاپ، به‌غیر از پدرام از بدخشان و ناهید فرید از هرات هیچ وکیل غیر هزاره با وکلای هزاره‌ها، برای حقوق هزاره‌ها هم‌نوا نشدند.

پ‌ن۱؛ درست است. که باید انتخاب بر اساس لیاقت، شایستگی، درایت کاری و… باشد. گذشته ازین‌که هزاره‌ها کاندیدای شایسته، نیز دارد. اما؛ با وجود حاکمیت، سیاست قومی در افغانستان. باید رأی قومی دهیم. تا در بدنه نظام و سازمان‌های ملی و جهانی بنام هزاره حساب شویم.

پ‌ن۲؛ مردم هزاره درین انتخابات، چند مشکل عمده دارند. که وجود هزاره‌ها را در مجلس نماینده‌گان، کم‌رنگ می‌سازد.

الف؛ مسافرت در وقت انتخابات؛ همگام با اربعین امام حسین. متأسفانه نزدیک به پنجاهزار زائر کربلا، کمرِ کربلایی شدن را، با پول‌های قرص و سود بسته اند. وقتی پنجا هزار هزاره، در وقت انتخابات عراق برود. یا دور از صندوق‌های رأی دهی باشند. مهلک‌ترین ضربه کم‌بود رأی را خواهیم داشت. این بزرگواران، همین‌قدر نمی‌فهمند. که امام حسین برا قدرت بخشیدن نظام محمدی و اسلام واقعی دست به‌قیام زد. نه برای رفتن به انزوا. یک جامعه وقتی در جهان و … مطرح است، که؛ قدرت سیاسی داشته باشد.

ب؛ ثبت نام؛ مشکل مهم‌تر مردم هزاره اینست. که؛ هزاره‌ها در تمام ولایات، مخصوصا در کابل، برای انتخاب نماینده، کم ثبت نام کرده است. طبق بعضی آمارها بین شصت تا هشتاد فیصد واجدین شرایط هزاره‌ها در کابل، برای انتخاب نماینده، ثبت نام نه‌کرده اند.

ج؛ تعدد کاندیدا؛ متأسفانه مردم هزاره از رأی دهنده کرده. کاندیدای بیشتر دارد. با وجود بیش از صد کاندید هزاره‌ها در کابل، چقدر ازین مردم، در پارلمان راه خواهد یافت؟

د؛ حمایت از کاندیدای دیگر اقوام؛ بعضی جوانان ما برای بدست آوردن پول، به‌خاطر کاندیدای دیگر، بیست-چهار ساعت دروازه به‌ دروازه مردم ما برای فروش رأی شان می‌زنند.

هـ؛ زورگویی بعضی کاندیدا بالای مردم هزاره با استفاده از موقعیت‌های جغرافیای و…

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید