انسان زنده بر واژه های ثبت شده بروی برگ برگ کتاب ها در طول تاریخ می باشد . اینکه ما چگونه پا به پای تاریخ را تا اکنون آمده ایم ، میتوان در کتاب ها یافت و این کتاب است که ما را زنده نگاه داشته است تا آینده گان مان بدانند که نیاکانشان چگونه در راه دانایی و در مقطعی از تاریخ چه کرده اند و چگونه این صحنه را وداع گفته اند .

تسلیت به تمام ملت ستم دیده ی افغانستان و شهدای راه دانایی.

این کمپاین برای اولین بار با هماهنگی تیم دهکده در راستای فرهنگ سازی کتاب خوانی از ولایت غور به صورت رضا کارانه آغاز گردید که از سایر ولایات افغانستان و کشور های خارجی به تعداد ( ۱۵) هزار جلد کتاب و مبلغ ( ۵۳۰ ) هزار افغانی ، در مدت زمان یک ماه جمع آوری گردید. این کتابخانه در ولسوالی لعل و سرجنگل ِ ولایت غور ، فعال می باشد و خدمات خویش را به صورت رایگان و رضا کارانه ارایه می نماید .

کمپاین جمع آوری کتاب “همدلی” برای مدت دو ماه می باشد که به صورت رضا کارانه در مرکز بامیان و هم زمان در سایر ولایات ( هرات ، کابل ، مزار و دایکندی ) توسط مسئولین آن آغاز می گردد.

پس از ختم کمپاین جمع آوری کتاب برای بامیان تصمیم بر این است تا این کمپاین در سایر ولایات و به صورت متواتر ، جهت فرهنگ سازی و حمایت از دولت و ملت افغانستان ، با همکاری ارگان ها و نهاد های ملی و بین المللی برگزار گردد.

مسئولین ولایتی :

کابل : آبه زینب ۰۷۲۸۶۴۵۱۹۳
مزار : نسیم پیمان ۰۷۶۷۶۱۰۸۸۳
بامیان : علی خاوری ۰۷۷۱۱۱۳۰۲۰
دایکندی : اسفندیار اوستا ۰۷۴۷۱۶۰۱۹۰
هرات : عباس حسینی ۰۷۷۹۵۸۴۸۵۱

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید