بسم رب الشهدا و الصدیقین
جوانان، در قلم، رنگ شفا نیست
دوای درد استبداد، خون است
ز خون بنویس بر دیوار ظالم
که آخِر، سیل این بنیاد، خون است

مردم آگاه و عدالتخواه! اعضای محترم شورای عالی مردمی جنبش روشنایی! خواهران و برادران حاضر در مجلس!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

امروز دوم اسد است. روزی سیاه در تاریخ این سرزمین خسته از سیاهی و بی عدالتی؛ روزی که فریاد دادخواهی ما به خاک و خون کشیده شد. ۸۶ نفر از پاکترین روشنگران روزگار ما، در یک توطئه شوم توسط حکومت اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، مظلومانه به شهادت رسیدند.

سران حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته اند تا سیاست محروم نگه داشتن بخشی از مردم این سرزمین را حتی به بهای ضایع شدن منافع بزرگ ملی به پیش ببرند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در یک تبانی شوم، تمام قد، بی شرمانه و مفتضحانه در مقابل همه استدلال ها و مطالعات تخنیکی و اقتصادی ایستاده اند. منافع ملی را نادیده گرفتند. مسیر پروژه ملی لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت را تغییر دادند و حتی اعتراض مدنی و شکوهمند عدالت خواهان را در دوم اسد ۱۳۹۵ به خون نشاندند تا فصل ناتمام عبدالرحمان خان را تکمیل کرده باشند.

می رفت تا تحمل استبداد و خودکامگی قاعده پذیرفته شده ی سرزمین مان شود، می رفت تا در شب تاریک تبعیض و بی عدالتی آرام بگیریم، در این میانه اما، شهدای عزتمند روشنایی چون اخگری روشنگر، خواب ملتی را در شب تار حقارت، پایان بخشیدند.

درود خداوند بر آن راست قامتانی که جان های شان را نثار مبارزه برای روشنایی و محو ستم و تبعیض تاریخی کردند.

جنبش روشنایی ثمره خون های پاک شهیدان دوم اسد ۱۳۹۵ است. دوم اسد ۱۳۹۵ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات عدالت خواهی در این سرزمین است. پس از آن بود که جنبش روشنایی به کانون مبارزات عدالت خواهانه و دادخواهی مردم ما در سراسر جهان تبدیل شد. صدای در گلو خفه شده مردم خسته از تبعیض گسترده و تاریخی در افغانستان، در سراسر جهان بلند شد. به یقین، هم آوایی مردم ما از شرق تا غرب این کره خاکی در حمایت از جنبش روشنایی نشانه ای از تاثیر عمیق شهادت شجاعانه و با اخلاص شهدا در دوم اسد ۱۳۹۵ است.

اینک که در دومین سالیاد فاجعه دوم اسد قرارداریم، ما خانواده های شهدای جنبش روشنایی لازم می بینیم که چند نکته را یادآور شویم:
اول اینکه، ایستادگی در برابر تصمیم ظالمانه تغییر مسیر پروژه ملی لین انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت به عنوان یکی از روشن ترین و مهمترین مصادیق تبعیض سیستماتیک در این سرزمین، مطالبه و فلسفه اساسی ایجاد و تداوم جنبش بزرگ و جهانی روشنایی است.

حقانیت و درستی مطالبه ما، در تمام مذاکرات با جانب شرکت فاسد برشنا، مجموعه حکومت اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله و بانک انکشاف آسیایی تثبیت شده است و حتی در گزارش پایانی مذاکره رو در روی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی با جانب حکومت، راه حل منطقی نیز برای حل معضل و جلوگیری از تبعات سنگین اقتصادی و انکشافی تصمیم ظالمانه کابینه حکومت وحدت ملی گنجانده شده و برای تطبیق به آقای اشرف غنی احمدزی پیشنهاد شد، اما هنوز از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. عدم تمکین آقای اشرف غنی احمدزی به فیصله کمیسیونی که به حکم خودش ایجاد شده بود، بیش از هر زمان دیگری ثابت ساخت که تامین منافع ملی در اجندای کاری ایشان قرار ندارد.

این گزارش با نهاد بانک انکشاف آسیایی که تمویل کننده پروژه است نیز شریک ساخته شده و مذاکرات رسمی با این نهاد برای یافتن راه حل برای معضلی که توسط تصمیم غیر تخنیکی و سیاسی کابینه حکومت وحدت ملی اتخاذ شده است، جریان دارد.

ما خانواده های شهدای روشنایی با سپاس از تمامی اقداماتی که تا به حال انجام شده است، از تمام عدالتخواهان در سراسر جهان می خواهیم، از هیچ کوششی برای تحقق مطالبه عدالتخواهانه جنبش روشنایی دریغ نورزند.

و دوم اینکه بر همگان ثابت شد که دستگاه حاکمه اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله که خود متهم اصلی فاجعه دوم اسد ۱۳۹۵ در میدان شهدای روشنایی است، نمی تواند مرجع درستی برای رسیدگی به قضیه باشد. حال که محاکم، کمیسیون مستقل حقوق بشر و حکومت وحدت ملی صلاحیت، انگیزه و توانایی لازم را برای بررسی عادلانه فاجعه دوم اسد ۱۳۹۵ ندارند، ما درخواست های خود را برای شناسایی و محاکمه سران، آمران و عاملان این فاجعه در محکمه بین المللی جرایم (ICC) ثبت نموده ایم و آن را پیگیری خواهیم کرد تا فاجعه دوم اسد ۱۳۹۵ به عنوان یکی از بزرگترین فجایع جرمی و حقوق بشری در دو دهه گذشته، در صدر فهرست کاری این مرجع در افغانستان باشد.

و سوم اینکه ما خانواده های شهدای روشنایی باور داریم که جنبش جهانی روشنایی برخاسته از آگاهی و شعور جمعی نسلی است که تصمیم گرفته است تسلیم شدن در برابر تبعیض و ستم را نپذیرد. همچنان که شهدای ما در روز دوم اسد ۱۳۹۵ آگاهانه و شجاعانه پای در میدان مبارزه نهادند، اعضای جنبش روشنایی نیز در سراسر جهان جدی تر، قاطع تر و محکمتر از پیش به راهشان ادامه خواهند داد و تا تحقق آرمان شهدای میدان روشنایی از پای نخواهند نشست. با این همه آگاهی و بیداری، آینده برای جنبش روشنایی روشن و واضح است. پایداری بر سر پیمان و عهدی که با خون شهدای مان عجین شده است، رمز پیروزی و تحقق مطالبه برحق جنبش جهانی روشنایی است.

گرامی باد یاد و خاطره یکایک شهدای روشنایی.
خانواده های شهدای جنبش روشنایی
کابل – دوم اسد ۱۳۹۷

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید