احمد بهزاد عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، امروز با جمعى از هوادارانش، در کمیسیون مستقل انتخابات رسماً بحیث کاندید در انتخابات پارلمانی از حوزه انتخاباتی کابل ثبت نام نمود.

اقاى بهزاد در صفحه فیس بوکش نوشته است: “آمده ام تا همچنان صدای تان باشم”

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید