گزارش از مهدی کوشانی

روز یکشنبه ،۱۳ ماه می ۲۰۱۸ برنامه ی فرهنگی با شکوهی به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس انجمن فرهنگی-اجتماعی اوماغ در شهر هزاره تاون کویته پاکستان برگزار گردید.در این برنامه اقشار مختلف جامعه هزاره ساکن شهر کویته اشتراک نموده بودند.

عبدالخالق هزاره رهبر حزب دموکراتیک هزاره در پاکستان، غلام مهدی هزاره ریس بلوچستان تاجر فارم، داوود چنگیزی فعال اجتماعی، استاد عبدالغفور ربانی نویسنده ی توانا و چیره دست، مهمانان خاص این برنامه بودند.مدیران مکاتب و کورسهای آموزشی، استادان، والدین و شاگردان مکاتب و اقشار دیگر جامعه نیز در این برنامه اشتراک داشتند.

این محفل شامل برنامه های متنوع چون تیبلو٬ تیاتر ،افسانه گویی، شعر، غزل، سخنرانی٬ بخش مسابقه و موسیقی بود.گرداننده گی برنامه را آقای مرتضی حیدری و سایره فیاض دوتن از جوانان فعال به عهده داشتند.

در این برنامه٬ بخش تیبلو را بانو فرشته اوماغ، بهش تیاتر را نورالله رضائی٬ بخش افسانه را مرتضی حیدری و ثنا عسکری آماده و مدیریت کردند.بانو سعیده رضائی نیز در این برنامه غزل زیبایی را اجرا کرد.سخنرانان برنامه: آقایایان غلام مهدی هزاره، عوض تورانی و نظیف وحدت بودند.  سپس بانو طیبه فیاض تاریخچه ی انجمن را به صورت شفاهی و سلایت شوو بیان نمود.مسوول اعلان نتایج مسابقات هفته وار انجمن طاهره ماهری بود. از بین ۶ گروپی چون  (نیالی نو تحت سر پرستی طاهره ماهری، سماغ تحت سرپرستی سایره فیاض، منجی تحت سرپرستی جمعه فروزش، اوماغ به مدیریت فرشته اوماغ، ایستره به مدیریت مرتضی حیدری و همین قسم الگم به مدیریت نورالله رضائی). سه گروپ  (نیالی نو، اوماغ و منجی) برنده مسابقه اعلان گردیدند.از میان گروپ هایی که در مسابقه شرکت کرده بودند؛ گروپ “نیالی نو” با مدیریت طاهره ماهری بلندترین نمره را از داوران برنامه (عوض تورانی، نظیف وحدت، امان التای، مهدی کوشانی و طیبه فیاض) کسب کرده بود. برنامه با اجرای زیبای موسیقی هزارگی توسط علی ضرغام، عارف شاداب و عارف صبا به پایان رسید. 

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید