کنسرت بانوی خراسان زمین الهه سرور برای اولین بار در شهر ویانا پایتخت کشور اتریش بر گزار می شود.

Music background with vintage microphone and concert

Music background with vintage microphone and concert

وعده ی ما٬ روز شنبه ۲۲ ماه اگست سال جاری میلادی برابر با ۳۱ ماه اسد ۱۳۹۴ خورشیدی.

مکان: شهر ویانا Wien Ada Christen Gasse 2B 1100

——————————
برای معلومات بیشتر:

 شماره تماس: ۴۳۶۸۸۶۴۸۸۱۲۱۰+

آدرس امیل: elahakonzert@gmail.com

Leave A Reply