عبدالستار فروتن

بمناسبت نوزدهمين سالگرد شهادت استاد عبدالعلي مزاري ، جمع كثيري از هوادار ان و پيروان أيشان در تورونتو گردهم امدند . شركت كنندگان اين گردهمايي با شكوه كه ازمناطق مختلف أونتاريو أمده بودند، ياد وخاطره رهبر شهيد را گرامي داشتند وگويندگان وسخنرانان ابعاد مختلف شخصيت وكارنامه ايشان را مورد تحليل و بررسي قرار دادند.
جلسه باتلاوتي اياتي از كلام الله مجيد توسط حامد ضرابي وبيانيه افتتاحيه توسط عبدالستارفروتن مجري جلسه اغاز گرديد.
ميرحسين مهدوي، بصير احمد دولت آبادي وعلي احمد راسخ از سخنرانان اين گردهم ايي بودند.صديقه ارزگاني مطلبي را در ارتباط با رهبر شهيد قرائت نمود. همچنان فايزه رضائي كودك خردسال ونيز باران حيدري أشعاري در ارتباط با اين مناسبت خواندند.
محمد بشير رحيمي يكي از پيشگامان أدبيات وشعر از وانكورامده بود وبرخي از سروده هايش را به خوانش گرفت.
گروه سرودهمسفربه سرپرستي حليمه بهمن نيز سرود زيبايي را در وصف بابه مزاري اجرانمودكه مورد استقبال حاضرين مجلس قرارگرفت.
همچنان در اين گردهم ايي از شخصيت وكارنامه اي بصيراحمددولت آبادي نيز تجليل بعمل امد وتقدير نام اي نيز از طرف جامعه هزاره هاي مقيم تورونتو به ايشان اهداگرديد.
گذارشي تفصيلي اين گردهمايي بعدا به اطلاع ميرسد.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید