سراج التواریخ اثر گرانقدر پدر تاریخ معاصر افغانستان، فیض محمد کاتب هزاره را در کتابخانه دیجیتالی افغانستان بخوانید.


Leave A Reply

WordPress spam blocked by CleanTalk.