آبی جان صدقه سر تو / فدای چشمای تر تو – – – دل مه شونه همیشه / گل گوشه ی چادر تو

 

۱TV

۴ دیدگاه

  1. آهنگی خیلی‌ نوربند اما متانستی لباسی از این هم نوربند تری هزارگی انتخاب کنی‌ به هرحال آهنگت خیلی‌ دل نشین بود. موفق باشی‌ هنرمندی با استعداد.

Leave A Reply