۴ دیدگاه

  1. آهنگی خیلی‌ نوربند اما متانستی لباسی از این هم نوربند تری هزارگی انتخاب کنی‌ به هرحال آهنگت خیلی‌ دل نشین بود. موفق باشی‌ هنرمندی با استعداد.

پاسخ دهید