به کارگردانی رضا صاحب داد

مختصری در باره صفدر توکلی هنر مند پر آوازه هزاره:

صفدر توکلی فرزند فضل احمد در سال ۱۳۲۰ خورشیدی یا ۱۹۴۲ میلادی در یک خانواده‌ای متوسط الحال و روشنفکر در یکاولنگ مرکز ولایت بامیان متولد شد.

او دمبوره نواز هنر مند و آواز خوان مشهور رادیو تلویزیون ملی افغانستان می‌باشد.

از اینکه صفدر توکلی در طول جنگهای افغانستان به جز هنر، طرفی را اختیار ننموده‌است محبوب دلهای مردم می‌باشد. توکلی دارای هویت ملیت هزاره بوده و بصفت هنر مند چند میلونی مردم هزاره شناخته شده‌است.

توکلی را می توان موسس و معرفی کننده سبک خاص موسیقی و شعر هزارگی معرفی کرد. او خود شعر می سراید آهنگ می‌سازد. او اسطوره “دمبوره نوازی” نسل خویش است و به داشتن سبک خاص در موسیقی سنتی محلی و فلکلور مشهور است. صفدر در جوانی شوق و علاقه به هنر موسیقی روی آورد برای دنبال کردن هدفش، بامیان را ترک گفته و عازم کابل گردید از طریق دکان کوچک کست فروشی واقع در باغبان کوچه کابل امرار حیات نموده و به کارهای هنری خود در میان مردم و در محافل آغاز نمود.

نظر به شوق و پشت کار که در هنر موسیقی داشت به رادیو تلویزیون ملی افغانستان راه یافت. وی مفتخر به اخذ مدال صداقت و نشان افتخار گردیده‌است. وی بصفت هنر مند محلی افغانستان مسافرتهای زیادی هنری به کشورهای ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجکستان، مغولستان، پاکستان و ایران داشته‌است که از این مسافرتهایش دیپلومه‌های هنری زیادی را برای افغانستان به آرمغان آورده‌است.

از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۷۵ وی سرپرستی گروه هنری وزارت فرهنگ و کلتور را بعهده داشته‌است. او از جمله خوانندگان محدودافغانی است که در طول سالهای گرفتار جنگ الی تصرف کابل به دست طالبان کشور و کابل را ترک نکرد. او در ین گیر دار جنگ پسر و همسر خود را از دست داد. صفدر هیچ وقت نخواست که ثروتمند باشد.

هیچ وقت خود را در اوج شهرت نباخت و زندگی ساده رادر پیش دارد. مانند اکثریت استادان هنر افغانستان محروم و مظلوم باقی مانده‌است. بعد از سقوط طالبان آهنگ ” اگر از بامیان و قندهاریم – همگی پگ براریم” بصفت یک سمبل اتحاد ملی گشت. صفدر دارای گروپ خاص هنری بود و شاگردان زیادی تربیه نمود که آنها فعلاً آهنگ سرایان افغانستان هستند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید