حملات گسترده ی کوچی طالبان در مناطق بهسود و دایمیرداد به شدت ادامه دارد. آواره گان بهسودی که خود را به کابل رسانده اند می گویند، تعداد افراد مسلح طالبان به صد ها تن می رسند که در گروپ های مختلف جنگی تقسیم بندی شده اند و با انواع سلاح های سبک و سنگین مجهز می باشند. این آواره گان می گوید طالبانی که تحت نام کوچی بالای مردم بهسود حمله نموده اند انواع اسلحه سنگین از جمله توپ های 82 ملی متری، راکت انداز و ماشیندار های PK را در اختیار دارند.

در اثر حملات کوچی طالبان که از حمایت وسیع حلقات حکومتی و غیر حکومتی قبیله سالاران برخوردار اند، تاکنون پنج تن از افراد بی گناه بهسود کشته و 11 تن زخمی شده اند.

یکی از آواره گان بهسود که به کابل رسیده است می گوید، مهاجمان مسلح طالبان سوار بر ” تویو تا های پیکب” از نوع موتر های مخصوص پلیس محلی” و تجیهزات کامل نظامی مناطق؛ تیزک، میرهزار و کجاب را محاصره نموده و به کشتار مردم بی گناه و تخریب خانه ها، مکاتب و مساجد ادامه می دهند.

این آواره ی بهسودی می گوید تاکنون صد قلعه در مناطق کجاب، تیزک، میر هزار و قریه اسپی بلاق توسط مهاجمان مسلح کوچی طالبان به آتش کشیده شده و کاملا تخریب گردیده اند.

عکس هایی از آوارگان بهسود:

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید