نوروز امسال به ابتکار چهار انجمن فرهنگی مقیم ویانا و با کمیت گسترده تری از هموطنان ما برگزار خواهد گردید. انجمن آغاز نوین، انجمن افغانستانیهای مقیم اتریش، انجمن همکار و مرکز فرهنگی کاتب سپانسر و تهیه کننده برنامه نوروز امسال می باشند.

علاوه بر انجمن ها، جمعی از افراد فرهنگی، هنرمندان و باقی اقشار جامعه نیز همکار و همیار جشن نوروز امسال خواهند بود.

لذا از تمامی شما دوستان و هموطنان گرامی تقاضا به عمل می آید تا در جشن نوروز امسال بصورت وسیعتری شرکت کنید.

جشن نوروز ۱۳۹۱ در ویانا
Naurozfest in Wien
کنسرت هنرمند جوان اسحاق رامشگر
نمایشگاه عکس، صنایع دستی، رسامی،سرود و پارچه تمثیلی، شعر، دوبیتی، موسیقی محلی هزارگی و نمایش فلم مستند وبرنامه قرعه کشی برای دو تکیت طیاره رفت و برگشت به افغانستان یا پاکستان.

زمان : ۲۵ مارچ ۲۰۱۲ از ساعت ۲ بعد از ظهر الی ۸ شب
Niedermoserstrasse 20, 1220 Wien مکان:

تکیت: ۵ یورو
اطفال زیر ۱۲ سال رایگان

از طرف:
انجمن همکار، انجمن کاتب، انجمن افغانستانیهای اتریش، انجمن آغاز نوین
Kontakten: 069919004013 / 069911124706

(تیم برگزاری جشن نوروز در وین)

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید