شبکه سراسری مردم هزاره: امروز بیش از یک هزار تن از مردم هزاره در شهر روم ایتالیا گرد هم آمدند تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید عبدالعلی مزاری، بر یکپارچکی و اتحاد خود در برابر دشمنان مردم هزاره تاکید کنند. در این مراسم که با حضور محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و عضو پارلمان افغانستان برگزار شد، تعداد از پناهندگان و پناهجویان کشورهای دیگر نیز شرکت کرده بودند.

در این مراسم شرکت کنندگان به اتحاد و یکپارچگی علیه دشمنان مردم هزاره تاکید کرده و بار دیگر توافق کردند که از تمام راه های مدنی در سراسر جهان، همگام و همراه با سایر مردم هزاره در کشورهای دیگر، برای بدست آوردن حقوق خود مبارزه خواهند کرد.

اجتماع بزرگ مردم هزاره در شهر روم ایتالیا در حالی برگزار شد که گروهی نژادپرست و فرصت طلب بنام راوا، اعلام کرده بود که در مقابل این مراسم و در انتقاد از حضور آقای محمد محقق در ایتالیا، بصورت همزمان دست به راهپیمایی خواهد زد. این گروه با لابی گری در دستگاه حکومتی و پارلمانی ایتالیا و تبلیغات گسترده سعی داشت تا مانع از برگزاری تجمع گسترده مردم هزاره شود. با این حال آنان نتوانستند حتا یک تن را به تظاهراتی که ادعایش را کرده بودند بکشانند. این گروه یکی از گروه های فرصت طلبی است که در چند سال اخیر تجارت گسترده ای را با سوء استفاده از حقوق زنان براه انداخته است. این گروه در همکاری تنگاتنگ با گروه ناسیونالیسی پشتون بنام افغان ملت قرار دارد و در سال های اخیر تلاش ها کرده بود تا مانع از برگزاری تظاهرات مردم هزاره علیه نسل کشی و کوچ اجباری آنان توسط طالبان و کوچی های پشتون شود.

آقای محمد محقق یکی از چهره های سیاسی افغانستان است و در چند ماه اخیر مسایلی مانند تمرکز زدایی از قدرت / نظامی فدرالی که مردم بتوانند مستقیم در تعیین سرنوشت خود دست داشته باشند را طرح کرده است. این طرح علی رغم اینکه طرفداران زیادی در میان مردم دارد اما بدلیل به خطر افتادن اقتدار حکومت های خاندانی وابسته به قوم پشتون، با واکنش تند حکومت کرزی و طالبان مواجه شده است.

شبکه سراسری مردم هزاره مدتی پیش به معلوماتی دست یافته بود که نشان می داد گروه طالبان در همکاری با حلقاتی از حکومت کرزی، پلان ترور آقای محقق را در داخل افغانستان روی دست گرفته اند.

اشتراک گذاری.

پاسخ دهید