نویسنده Qudratullah Rajavi

Avatar

قدرت الله رجوی مسئول بخش افغانستان شبکه سراسری مردم هزاره می باشد.